Thông báo tuyển sinh đại học bằng 2, liên thông cao đẳng lên đại học - Hệ chính quy năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 – HỆ CHÍNH QUY

- Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế;

- Căn cứ Quyết định số: 22/2001/QĐ/BGD và ĐT ngày 26 tháng 06 năm 2001 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2;

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG BÁO TUYỂN SINH:

1. Ngành thi tuyển, thời gian đào tạo:

Ngành, chuyên ngành

Thời gian đào tạo

1. Kế toán

Từ 2 đến 3 năm (tùy theo số học phần được công nhận chuyển điểm và tiến độ học tập của mỗi người )

Tham khảo chương trình trên website: Ngành kế toánQTKDkhác

2. Kế toán kiểm toán

3. Tài chính – ngân hàng

4. Quản trị kinh doanh

5. Kinh tế chuyên ngành Kế hoạch đầu tư

2. Đối tượng tuyển sinh, môn học chuyển đổi và thi tuyển sinh:

Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy

2.1. Đối tượng miễn thi tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp bằng đại học thứ nhất hệ chính qui thuộc khối ngành kinh tế, QTKD trong Đại học Huế.

2.2. Đối tượng phải thi tuyển sinh: Thí sinh không thuộc đối tượng miễn thi, phải thi viết (tự luận) 2 môn, thời gian làm bài 150 phút/môn: Môn Toán cao cấp và Môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán  

3. Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung, liên tục tại Trường, theo học chế tín chỉ; Hàng ngày học từ 18 giờ, kết hợp với học ngày chủ nhật; Sinh viên có thể đăng ký học ban ngày để hoàn thành chương trình sớm hơn.

4. Hồ sơ tuyển sinh Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu chung của Trường phát hành, gồm:

TT

Nội dung

Số lượng

1

Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học

1 bản

2

Bản sao công chứng Bảng điểm đại học (toàn khoá học)

1 bản

3

Phiếu dự tuyển có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác

1 bản

4

Phiếu đăng ký học bằng đại học thứ hai

1 bản

5

Phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ người nhận

2 chiếc

6

Ảnh cỡ 3 x 4, ghi rõ họ, tên, ngày và nơi sinh (Tỉnh,TP) phía sau ảnh

2 chiếc

7

Bản sao các giấy tờ ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

1 bản

Download hồ sơ tại đây: Hồ sơ đăng ký học bằng 2 theo mẫu của ĐHKT

 Các khoản lệ phí:

- Nộp hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí thi: 300.000 đồng/ 02 môn thi (Nếu hồ sơ ít hơn 50 mỗi lớp trường sẽ thu bổ sung)

- Lệ phí ôn thi: 400.000 đồng/ 02 môn (Nếu hồ sơ ít hơn 50 mỗi lớp trường sẽ thu bổ sung)

- Lệ phí xét tuyển miễn thi: 200.000 đồng/ hồ sơ

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN  ĐẠI HỌC - HỆ CHÍNH QUY

- Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh  năm 2016 của Trường ĐH Kinh tế-Đại học Huế;

- Căn cứ vào Quy định Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học trên cơ sở Văn bản hợp nhất giữa Thông tư 08/2015/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 sửa đổi bổ sung Thông tư 55/2012/TT-BGD&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG BÁO TUYỂN SINH:

1. Ngành thi tuyển, thời gian đào tạo:

Ngành, chuyên ngành

Thời gian đào tạo

1. Kế toán

Từ 1,5 đến 3 năm (tùy theo số học phần được công nhận chuyển điểm và tiến độ học tập của mỗi người )

Tham khảo chương trình trên website: Ngành kế toánQTKD

2. Quản trị kinh doanh

2. Đối tượng tuyển sinh, môn học chuyển đổi và thi tuyển sinh:

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy

STT

Ngành thi

Môn thi (3 môn)

1

Kế toán

Toán cao cấp

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

2

Quản trị kinh doanh

Quản trị học

Quản trị sản xuất

3. Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung, liên tục tại Trường, theo học chế tín chỉ; Hàng ngày học từ 18 giờ, kết hợp với học ngày chủ nhật; Sinh viên có thể đăng ký học ban ngày để hoàn thành chương trình sớm hơn.

4. Hồ sơ tuyển sinh Hồ sơ tuyển sinh theo mẫu chung của Trường phát hành, gồm:

TT

Nội dung

Số lượng

1

Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng

1 bản

2

Bản sao công chứng Bảng điểm cao đẳng (toàn khoá học)

1 bản

3

Phiếu dự tuyển có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác

1 bản

4

Phiếu đăng ký học đại học liên thông

1 bản

5

Phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ người nhận

2 chiếc

6

Ảnh cỡ 3 x 4, ghi rõ họ, tên, ngày và nơi sinh (Tỉnh,TP) phía sau ảnh

2 chiếc

7

Bản sao các giấy tờ ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

1 bản

* Những thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng liên thông từ trung cấp phải nộp kèm bảng điểm Trung cấp (bản sao có công chứng)

Download hồ sơ tại đây:Hồ sơ đăng ký học liên thông CĐ lên ĐH theo mẫu của ĐHKT

 Các khoản lệ phí:

- Nộp hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí thi: 300.000 đồng/ 03 môn thi (Nếu hồ sơ ít hơn 50 mỗi lớp trường sẽ thu bổ sung)

- Lệ phí ôn thi: 450.000 đồng/ 03 môn (Nếu hồ sơ ít hơn 50 mỗi lớp trường sẽ thu bổ sung)

5. Thời gian nhận hồ sơ, thi tuyển và khai giảng

Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian ôn thi

Thời gian thi TS

Khai giảng

Từ nay đến 30/9/2016

01/10 đến 30/10/2016

Tháng 11/2016

Tháng 12/2016

6. Địa điểm nộp hồ sơ, liên hệ thông tin cần biết trong quá trình tuyển sinh và đào tạo:

Phòng Đào tạo đại học, Trường đại học Kinh tế, 99 Đường Hồ Đắc Di (tầng 1, dãy nhà C), số điện thoại (054) 3938567- 3883951.

Các thông tin chi tiết có thể tham khảo website Phòng đào tạo đại học Trường Đại học Kinh tế Huế: daotao.hce.edu.vn hoặc hce.edu.vn hoặc www.facebook.com/dtdh.hce/

 

Các tin khác:
Video
Đang tải ...
Lễ bế giảng Khóa 45Thông tin cần biết
Nhập học khóa K51
Điểm chuẩn các năm trước
Lý do chọn trường ĐH Kinh tế Huế

Hô trợ trực tuyến