Chương trình Rennes: Thông báo tuyển sinh Khóa 11

Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng Pháp – Việt là chương trào đào tạo chính quy theo chuẩn quốc tế được Giám đốc Đại học Huế giao cho trường Đại học Kinh tế thực hiện, theo Quyết định số: 063/QĐ/ĐHH-ĐTĐH ngày 16 tháng 5 năm 2007. Đây là chương trình dựa trên sự kết hợp những yếu tố tiên tiến của hai chương trình giáo dục Pháp - Việt nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Trong 10 năm qua, Chương trình đã tuyển sinh được 10 khóa sinh viên, với quy mô là hơn 400 em. Nhiều sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này đã được các ngân hàng, các doanh nghiệp và các cơ quan tuyển dụng. Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng Pháp – Việt đã được công nhận là Chương trình đối tác của Cơ quan Đại học Pháp Ngữ Châu Á – Thái Bình Dương. 

Các tin khác:
Video
Đang tải ...
Lễ bế giảng Khóa 45Thông tin cần biết
Nhập học khóa K51
Điểm chuẩn các năm trước
Lý do chọn trường ĐH Kinh tế Huế

Hô trợ trực tuyến