Thông báo nhập học khóa 49 hệ chính quy năm học 2015 - 2016

Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo kế hoạch nhập học khóa 49 hệ chính quy năm học 2015 - 2016, như sau:

Danh sách trúng tuyển Đợt 1 vào trường Đại học Kinh tế Huế

Danh sách trúng tuyển Đợt 1 vào trường Đại học Kinh tế Huế

Điểm chuẩn các ngành Đại học Kinh tế Huế

Thông tin điểm chuẩn các ngành trường Đại học Kinh tế Huế Thí sinh lưu ý: Ngành có số thứ tự 64 là ngành Quản Trị Kinh Doanh đào tạo tại phân hiệu Quảng Trị.

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 19-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 19 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 15-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 15 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 12-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 12 tháng 8 năm 2015