Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 19-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 19 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 15-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 15 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 12-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 12 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 5-8

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Huế, cập nhật đến ngày 5 tháng 8

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 3-8

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Huế, cập nhật đến ngày 3 tháng 8

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Lịch thi chi tiết kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh năng khiếu năm 2015

Thực hiện công văn số 06/HĐT ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia về việc thông báo lịch chi tiết kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh năng khiếu năm 2015, Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo đến toàn thể cán bộ, sinh viên được cử tham gia coi thi như sau: