Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 19-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 19 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 15-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 15 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 12-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 12 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 5-8

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Huế, cập nhật đến ngày 5 tháng 8

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 3-8

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Huế, cập nhật đến ngày 3 tháng 8

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Lịch thi chi tiết kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh năng khiếu năm 2015

Thực hiện công văn số 06/HĐT ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia về việc thông báo lịch chi tiết kỳ thi THPT Quốc gia và kỳ thi tuyển sinh năng khiếu năm 2015, Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo đến toàn thể cán bộ, sinh viên được cử tham gia coi thi như sau:

Thông báo về việc phục vụ thí sinh ở Ký túc xá trong đợt dự thi THPT Quốc gia năm 2015

Trung tâm Phục vụ Sinh viên Đại học Huế thông báo kế hoạch phục vụ thí sinh ở các ký túc xá thuộc Đại học Huế trong đợt thi PTTH Quốc gia năm 2015 như sau:

Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến song ngành Kinh tế nông nghiệp - Tài chính liên kết với Đại học Sydney, Úc năm 2015

Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hợp tác với Đại học Sydney - Australia triển khai thực hiện chương trình đào tạo Cử nhân tiên tiến song ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài Chính bằng tiếng...