Thông tin tuyển sinh Chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến song ngành Kinh tế nông nghiệp - Tài chính liên kết với Đại học Sydney, Úc năm 2015

Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học của Việt Nam giai đoạn 2008-2015” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hợp tác với Đại học Sydney - Australia triển khai thực hiện chương trình đào tạo Cử nhân tiên tiến song ngành Kinh tế Nông nghiệp - Tài Chính bằng tiếng...

Trường Đại học Kinh tế Huế đã sẵn sàng cho Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Hướng nghiệp 2015!

Hãy đến tham dự Ngày hội và ghé thăm bàn tư vấn của trường Đại học Kinh tế Huế để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến kỳ tuyển sinh năm nay, được tham gia những trò chơi và có những cảm nhận đầu tiên về TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ nhé!