Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành kinh tế và quản tri kinh doanh tại tập đoàn MASAN với mức lương từ 250 - 280 triệu đồng năm và bảo hiểm quốc tế

Hợp tác với Khoa KT&PT trong thời gian qua tập đoàn MASAN - Nutri Science đã tuyển dụng được khá nhiều sinh viên ngành kinh tế. Hiện nay tập đoàn MASAN đang triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất và kinh doanh trên địa bàn cả nước. Vì vậy, Tập đoàn đang có nhu cầu tuyển dụng sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Khoa Kinh tế - Phát triển thông báo đến toàn thể sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tham gia tuyển dụng:

Thời gian phỏng vấn: 13 giờ 30, ngày 26 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Văn Phòng Khoa KT&PT, Trường ĐHKT (Nhà C, 99 Hồ Đắc Di, TP. Huế)

Điện thoại: 0914.519058 (Gặp Thầy Tính )

Link: ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG Công ty MASAN - Nutri Science

 

 

 

Các tin khác: