ĐH Kinh tế Huế: Xử lý hồ sơ hỏng

Thông báo xử lý hồ sơ hỏng

Hiện tại các hồ sơ sai (do thiếu phiếu xác nhận nhập học) hoặc đầy đủ nhưng gửi về Trường Đại học Kinh tế Huế- 99 Hồ Đắc Di) đều được đã được điều hướng chuyển lên Ban khảo thí Đại học Huế- 2 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Do vậy với những hồ sơ đã đầy đủ nhưng gửi sai địa chỉ thì đã được Đại học Huế thu nhận (Các bạn có thể hỏi lại bưu điện để được xác nhận)

Những trường hợp bị sai và gửi sai địa chỉ thì đã được điều hướng lên Ban khảo thí- Đại học Huế nên các em có thể liên hệ qua địa chỉ email qua tuvantuyensinh@hueuni.edu.vn để xin gửi bổ sung giấy xác nhận nhập học nhé.

Các tin khác: