Các Doanh nghiệp đã tham gia Sàn giao dịch việc làm những năm trước

Vấn đề việc làm luôn được quan tâm hàng đầu không chỉ đối với sinh viên, mà cả với gia đình và nhà trường, nhằm giúp sinh viên tiếp cận thông tin, Trường Đại học Kinh tế Huế công bố các Doanh nghiệp đã tham gia Sàn giao dịch việc làm những năm trước (file đính kèm)

Các tin khác: