Thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế

Ghi chú:  Các mức điểm này áp dụng cho thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, không ưu tiên.

Các tin khác: