Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

- Thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 để xác nhận nhập học theo quy định.

- Thời gian xác nhận nhập học: Từ 7h00 ngày 07/8/2018 đến 17h00 ngày 12/8/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 theo đường bưu điện).
- Địa điểm xác nhận nhập học: Ban KT&ĐBCLGD, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế.

Thời gian nhập học: Ngày 22/08/2018, xem thêm tại website http://k52.hce.edu.vn/

 
Các tin khác: