Các ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh tế

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH MARKETING
- Có cơ hội làm việc và trở thành giám đốc các bộ phận marketing, nghiên cứu và đánh giá thị trường, kinh doanh;
- Các vị trí công việc cụ thể: nhân viên phòng marketing, phòng kinh doanh, phòng quan hệ công chúng, phòng dịch vụ khách hàng, phòng truyền thông, phòng tổ chức sự kiện...
- Nghiên cứu và tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về marketing, nghiên cứu thị trường, tư vấn chăm sóc khách hàng, truyền thông và quan hệ công chúng...
- Trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về Marketing;
-Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn tại các trường đại học trong và ngoài nước.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
- Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có cơ hội phát triển và trở thành các nhà quản lí trong các doanh nghiệp như trợ lý cho các nhà quản trị cấp cao, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý khu vực, giám đốc điều hành…
- Vị trí công việc có thể là nhân viên phòng kinh doanh, dịch vụ khách hàng, giao dịch, có thể tham gia các công việc của các phòng, ban chức năng trong doanh nghiệp như quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị marketing...
- Có thể tham gia hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo về kinh doanh và trở thành cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước…
- Có thể tự thành lập, tham gia thành lập để làm chủ sở hữu doanh nghiệp.
- Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn như Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại các trường đại học trong và ngoài nước.
Trong 200 chỉ tiêu có 30 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các doanh nghiệp trong nước, các tập đoàn đa quốc gia, các cơ quan quản lí nhà nước, các tổ chức quốc tế. Các vị trí cụ thể: nhân viên và quản lý các bộ phận như bộ phận bán hàng, bộphận kinh doanh xuất nhập khẩu, bộ phận cung ứng, marketing, nghiên cứu đánh giá thị trường. 
- Sinh viên có thể trở thành nhà khởi nghiệp, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
- Nghiên cứu viên và giảng viên về QTKD trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
- Có khả năng đảm nhận các công việc và trở thành các nhà quản trị trong các lĩnh vực: Quản trị nhân sự, tư vấn, tuyển dụng nguồn nhân lực tại các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước;
- Quản lý, đào tạo, huấn luyện, duy trì và phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức khác nhau;
- Tổ chức và điều hành công việc hành chính văn phòng trong doanh nghiệp, cơ quan; Quản trị tiền lương và các chế độ, chính sách cho người lao động;
- Có cơ hội theo học các chương trình đào tạo sau đại học để trở thành giảng viên, nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu..

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)
CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp về thương mại điện tử. 
- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động và ứng thương mại điện tử. 
- Chuyên viên hoặc nhà quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoặc ứng dụng thương mại điện tử. 
- Giảng dạy trong lĩnh vực thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP

- Các đơn vị quản lý Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp (phòng nông nghiệp huyện; sở nông nghiệp, Bộ nông nghiệp...);
- Các tập đoàn liên doanh, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp, các công ty xuất nhập khẩu nông sản phẩm, các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp...
- Cán bộ giảng dạy cho các chương trình phát triển, các trường có chuyên ngành liên quan đến kinh doanh nông nghiệp
- Tự tạo lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)
1/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
- Các đơn vị quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (Phòng Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường...) cũng như trong các đơn vị quản lý nhà nước các cấp,
- Các viện, các cơ quan nghiên cứu, các dự án và chương trình; các tổ chức chính phủ và phi chính phủ,
- Các tập đoàn, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,
- Cán bộ giảng dạy tại các trường có chương trình đào tạo liên quan... đến kinh tế, kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường,
- Tự tạo lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
2/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
- Các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu, quy hoạch phát triển, các tổ chức, chương trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, sở kế hoạch và đầu tư, phòng kế hoạch - đầu tư.
- Các khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; công ty tư vấn đầu tư, ban quản lý dự án. 
- Cán bộ giảng dạy tại các trường liên quan đến kinh tế,
- Tự tạo lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
3/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DU LỊCH
- Cán bộ quản lý và chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước và du lịch
- Cán bộ quản lý và chuyên viên tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch (khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn, tổ chức sự kiện…)
- Cán bộ quản lý và chuyên viên tại các điểm đến du lịch.
Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch
- Tự khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch

 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
- Các đơn vị quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Các chương trình dự án về kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn của các tổ chức Chính phủ hoặc phi chính phủ;
- Các tập đoàn, doanh nghiệp, và các cơ sở sản xuất kinh doanh...
- Các viện nghiên cứu nông nghiệp; các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp
- Tự tạo lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ 
Làm việc trong các cơ quan nghiên cứu kinh tế
các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài
làm giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị huyện
Làm việc trong các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội như: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn, hội nghề nghiệp...
Làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
- Chuyên viên xử lý, phân tích số liệu
- Giám đốc phát triển kinh doanh
- Quản lý dự án
- Cố vấn giải pháp kinh doanh
- Chuyên viên phân tích kinh doanh
- Giám đốc thông tin
- Chuyên viên thiết kế website
- Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin
- Trưởng phòng hệ thống thông tin
- Chuyên viên quản trị bảo mật
- Chuyên viên kiểm toán thông tin
- Sản xuất công nghệ số

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ
- Các bộ phận ứng dụng tin học trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế và thành phần kinh tế; các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, … 
- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài với các vị trí công việc điển hình như: Lập trình ứng dụng; Quản trị mạng; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích nghiệp vụ; Thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin; Quản lý dự án hệ thống thông tin.
- Chuyên gia tư vấn về hệ thống thông tin quản lý cho các tổ chức kinh tế - xã hội về các vấn đề như hoạch dịnh và lập kế hoạch hệ thống thông tin quản lý, quản trị các nguồn lực thông tin…;
- Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý, chuyên gia hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức kinh doanh và cung ứng các giải pháp hệ thống thông tin quản lý;
- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối kinh tế, quản trị kinh doanh, học viên hoặc chuyên viên nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý trong các viện nghiên cứu (sau khi được đào tạo thêm bậc sau đại học).

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp)

1/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH TÀI CHÍNH
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc về quản trị tài chính, thẩm định tài chính dự án, đầu tư chứng khoán tại ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư… Sinh viên cũng có thể làm việc tại các công ty kiểm toán, các bộ phận tài chính – kế toán của các công ty kinh doanh, các công ty bảo hiểm, các cơ quan quản lý nhà nước như: Sở Tài chính, Cục thuế, Hải quan, Kho bạc, các đơn vị dịch vụ công (giáo dục, y tế…)...
2/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH NGÂN HÀNG
Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để đảm nhận các vị trí trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng như: Chuyên viên tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, giao dịch viên... tại các ngân hàng; làm Chuyên viên phân tích tài chính, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư, môi giới chứng khoán… tại các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán...
Ngoài ra, Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đào tạo về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KẾ TOÁN
- Tổ chức hệ thống thông tin toán trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn;
- Sử dụng kiến thức chuyên môn để xác định và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề về kế toán và quản lý tài chính trong các tổ chức, doanh nghiệp;
- Cung cấp các thông tin kế toán hữu ích phục vụ cho hoạt động quản lý các tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp các nhà quản lý cải thiện hoạt động, tạo ra giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp;
- Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán thuế;
- Đảm nhiệm các vị trí công việc chuyên môn như kế toán viên kế toán chi phí, kế toán viên kế toán quản trị, kế toán toán viên kế toán tài chính, nhân viên kiểm soát hoặc kiểm toán nội bộ. Nếu được tạo điều kiện làm việc và phát triển, sinh viên tốt nghiệp Ngành kế toán có thể đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của các tổ chức, doanh nghiệp sau 3 – 5 năm làm việc sau khi tốt nghiệp.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KIỂM TOÁN
- Lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp;
- Thiết kế và vận hành hành hệ thống kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ cho các tổ chức, doanh nghiệp;
- Thiết kế và vận hành hệ thống thông tin toán trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau;
- Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán thuế;
- Đảm nhiệm các vị trí công việc chuyên môn như kiểm toán viên hoặc nhà quản lý của các công ty kiểm toán độc lập hoặc các tổ chức kiểm toán Nhà nước, nhân viên kế toán hoặc kiểm toán viên nội bộ của các tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kiểm toán cũng có khả năng trở thành Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LIÊN KẾT VIỆN KINH DOANH CÔNG NGHỆ TALLAGHT, IRELAND
- Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có cơ hội phát triển và trở thành các nhà quản lí trong các doanh nghiệp như trợ lý cho các nhà quản trị cấp cao, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý khu vực, giám đốc điều hành…
- Vị trí công việc có thể là nhân viên phòng kinh doanh, dịch vụ khách hàng, giao dịch, có thể tham gia các công việc của các phòng, ban chức năng trong doanh nghiệp như quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị marketing...
- Có thể tham gia hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo về kinh doanh và trở thành cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước…
- Có thể tự thành lập, tham gia thành lập để làm chủ sở hữu doanh nghiệp.
- Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn như Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại các trường đại học trong và ngoài nước.
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh liên kết Viện kinh doanh công nghệ Tallaght, Ireland có 10 ưu điểm: 
1. Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh. Do đó, sinh viên tốt nghiệp chương trình này sẽ sỡ hữu năng lực tiếng Anh xuất sắc. Đây là một lợi thế quan trọng để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tìm kiếm việc làm trong các tập đoàn toàn cầu hoặc học lên bậc Thạc sỹ quốc tế.
2. Chương trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu và giảng dạy bởi giảng viên giàu kinh nghiệm của Viện Công nghệ Tallaght và giảng viên tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ ở nước ngoài. Chương trình có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành tại doanh nghiệp. 
3. Sinh viên có rất nhiều cơ hội thực tập ở các doanh nghiệp đối tác của chương trình. 
4. Sinh viên có cơ hội được học tiếp 1 - 2 năm cuối tại Ireland và sẽ được cấp 2 bằng: 
5. Sinh viên có cơ hội thực tập sinh và được tuyển dụng làm việc sau khi tốt nghiệp tại Ireland. 
6. Học phí hợp lý. 
7. Quy mô lớp học nhỏ hơn các lớp thông thường, 
8. Thời gian đào tạo linh hoạt. .
9. Không yêu cầu tiếng Anh khi nhập học. 
10. Đất nước Ireland thân thiện, an toàn. 

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp)

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LIÊN KẾT ĐẠI HỌC RENNES, PHÁP
- Sinh viên tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty bảo hiểm, các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan; có thể tiếp tục học các bậc cao hơn ở Đại học Rennes 1, các trường Đại học trong và ngoài nước.
- Những sinh viên xuất sắc có cơ hội nhận được học bổng để tiếp tục học thạc sĩ tại Pháp hoặc các nước khác thuộc cộng đồng Pháp ngữ (ví dụ: Học bổng của Cơ quan đại học Pháp ngữ – AUF – Agence Universitaire de la Francophonie, học bổng của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, v.v.)
- ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI SINH VIÊN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH: sinh viên đi Pháp học được hưởng mọi ưu đãi dành cho sinh viên của Đại học Rennes 1, Pháp (ký túc xá, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ học tập

 

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN SONG NGÀNH KINH TẾ- TÀI CHÍNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA
Với hệ thống kiến thức chất lượng cao và khả năng Tiếng Anh tốt, sinh viên tốt nghiệp Chương trình tiên tiến có thể làm việc trong các Doanh nghiệp, Công ty, Tổ chức trong và ngoài nước.

 

5 ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG CAO

1. Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

2. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giảng dạy bao gồm GV có trình độ cao của trường Đại học Kinh tế, Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài.
3. Được tiếp cận thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy.
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh, hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
5. Cơ hội học tập nước ngoài qua các chương trình trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn tại nước ngoài theo các chương trình trao đổi giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHẤT LƯỢNG CAO
- Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh có cơ hội phát triển và trở thành các nhà quản lí trong các doanh nghiệp như trợ lý cho các nhà quản trị cấp cao, tổ trưởng, trưởng nhóm, trưởng phòng, quản lý khu vực, giám đốc điều hành…
- Vị trí công việc có thể là nhân viên phòng kinh doanh, dịch vụ khách hàng, giao dịch, có thể tham gia các công việc của các phòng, ban chức năng trong doanh nghiệp như quản lý sản xuất, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị marketing...
- Có thể tham gia hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo về kinh doanh và trở thành cán bộ quản lý kinh tế trong các cơ quan nhà nước…
- Có thể tự thành lập, tham gia thành lập để làm chủ sở hữu doanh nghiệp.
- Có khả năng tiếp tục tham gia các cấp học cao hơn như Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA), Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại các trường đại học trong và ngoài nước.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

5 ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHẤT LƯỢNG CAO
1. Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
2. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giảng dạy bao gồm GV có trình độ cao của trường Đại học Kinh tế, Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài.
3. Được tiếp cận thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy.
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh, hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
5. Cơ hội học tập nước ngoài qua các chương trình trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn tại nước ngoài theo các chương trình trao đổi giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài.
CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHẤT LƯỢNG CAO
- Các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu, quy hoạch phát triển, các tổ chức, chương trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, sở kế hoạch và đầu tư, phòng kế hoạch - đầu tư.
- Các khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; công ty tư vấn đầu tư, ban quản lý dự án. 
- Cán bộ giảng dạy tại các trường liên quan đến kinh tế,
- Tự tạo lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

5 ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CAO
1. Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
2. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giảng dạy bao gồm GV có trình độ cao của trường Đại học Kinh tế, Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài.
3. Được tiếp cận thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy.
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh, hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
5. Cơ hội học tập nước ngoài qua các chương trình trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn tại nước ngoài theo các chương trình trao đổi giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài.
CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH TIN HỌC KINH TẾ CHẤT LƯỢNG CAO
- Các bộ phận ứng dụng tin học trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế và thành phần kinh tế; các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, … 
- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài với các vị trí công việc điển hình như: Lập trình ứng dụng; Quản trị mạng; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích nghiệp vụ; Thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin; Quản lý dự án hệ thống thông tin.
- Chuyên gia tư vấn về hệ thống thông tin quản lý cho các tổ chức kinh tế - xã hội về các vấn đề như hoạch dịnh và lập kế hoạch hệ thống thông tin quản lý, quản trị các nguồn lực thông tin…;
- Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý, chuyên gia hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức kinh doanh và cung ứng các giải pháp hệ thống thông tin quản lý;
- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối kinh tế, quản trị kinh doanh, học viên hoặc chuyên viên nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý trong các viện nghiên cứu (sau khi được đào tạo thêm bậc sau đại học).

MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

5 ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN CHẤT LƯỢNG CAO
1. Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
2. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giảng dạy bao gồm GV có trình độ cao của trường Đại học Kinh tế, Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài.
3. Được tiếp cận thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy.
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh, hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
5. Cơ hội học tập nước ngoài qua các chương trình trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn tại nước ngoài theo các chương trình trao đổi giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài.
CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KIỂM TOÁN
- Lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp;
- Thiết kế và vận hành hành hệ thống kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ cho các tổ chức, doanh nghiệp;
- Thiết kế và vận hành hệ thống thông tin toán trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau;
- Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán thuế;
- Đảm nhiệm các vị trí công việc chuyên môn như kiểm toán viên hoặc nhà quản lý của các công ty kiểm toán độc lập hoặc các tổ chức kiểm toán Nhà nước, nhân viên kế toán hoặc kiểm toán viên nội bộ của các tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kiểm toán cũng có khả năng trở thành Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp.

 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D03 (Toán, Văn, Tiếng Pháp)

5 ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
1. Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
2. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giảng dạy bao gồm GV có trình độ cao của trường Đại học Kinh tế, Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài.
3. Được tiếp cận thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy.
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh, hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
5. Cơ hội học tập nước ngoài qua các chương trình trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn tại nước ngoài theo các chương trình trao đổi giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài.
CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHẤT LƯỢNG CAO
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc về quản trị tài chính, thẩm định tài chính dự án, đầu tư chứng khoán tại ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư… Sinh viên cũng có thể làm việc tại các công ty kiểm toán, các bộ phận tài chính – kế toán của các công ty kinh doanh, các công ty bảo hiểm, các cơ quan quản lý nhà nước như: Sở Tài chính, Cục thuế, Hải quan, Kho bạc, các đơn vị dịch vụ công (giáo dục, y tế…)...
Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng sẽ có kiến thức và kỹ nãng nghề nghiệp cần thiết để đảm nhận các vị trí trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng như: Chuyên viên tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, giao dịch viên... tại các ngân hàng; làm Chuyên viên phân tích tài chính, phân tích đầu tư, tư vấn tài chính, quản lý danh mục đầu tư, môi giới chứng khoán… tại các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước như Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán...
Ngoài ra, Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở nghiên cứu và giáo dục đào tạo về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Hãy đến và cảm nhận những điều tuyệt vời tại HCE (Đại học Kinh tế Huế) nhé

Video
Đang tải ...
Lễ bế giảng Khóa 45Thông tin cần biết
Nhập học khóa K51
Lý do chọn trường ĐH Kinh tế Huế

Hô trợ trực tuyến