Hỗ trợ

Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi, yêu cầu hỗ trợ...

Hỏi

Sự khác nhau giữa ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh doanh nông nghiệp

admin - Email: (16/04/2015)
Trả lời

- Ngành Kinh tế nông nghiệp đào tạo những người hiểu và vận dụng được các nguyên lý của kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp; Có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp; Có thể sử dụng các công cụ toán học, công nghệ thông tin trong phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế - xã hội trong nông nghiệp, nông thôn; Phân tích, đánh giá, hoạch định và giải quyết các vấn đề về kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp; Trực tiếp chủ trì hoặc tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường trong nông nghiệp, nông thôn hoặc các lĩnh vực khác có liên quan.

 - Ngành Kinh doanh nông nghiệp đào tạo những người nắm vững các kiến thức căn bản về quản trị, kinh doanh trong các đơn vị kinh doanh nông nghiệp; Nắm vững các nguyên lý kỹ thuật nông nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nông nghiệp; Biết áp dụng các kiến thức đã học vào việc tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh trong đơn vị kinh doanh nông nghiệp; Biết phân tích những biến động của nền kinh tế trong nước  và thế giới để điều khiển các hoạt động kinh doanh của đơn vị có hiệu quả; Biết áp dụng các kiến thức đàm phán kinh doanh để tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các câu hỏi khác:
[ Trở lại ]  [ Xem tất cả » ]
Video
Đang tải ...
Lễ bế giảng Khóa 45Thông tin cần biết
Nhập học khóa K51
Điểm chuẩn các năm trước
Lý do chọn trường ĐH Kinh tế Huế

Hô trợ trực tuyến