Sinh viên Trần Hưng Thiện Vinh, K48A Tài chính

Sinh viên Trần Hưng Thiện Vinh, K48A Tài chính
Thành tích đã đạt được:
-Ủy viên BCH Đoàn trường
-Phó bí thư LCĐ Khoa Tài chính Ngân hàng
-Thủ Khoa đầu vào Ngành Tài chính - Ngân hàng
-Cựu đội trưởng đội Công tác xã hội
-Giải thưởng “Sao tháng giêng” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam năm 2017

Các bài viết khác: