Đào tao cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế triển khai 5 chương trình đào tạo chất lượng cao, bao gồm Ngành/chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Tin học Kinh tế, Kế hoạch đầu tư.

Video
Đang tải ...
Lễ bế giảng Khóa 45Thông tin cần biết
Nhập học khóa K51
Lý do chọn trường ĐH Kinh tế Huế

Hô trợ trực tuyến