KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Tiền thân của Khoa Kế toán – Kiểm toán của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế  là Bộ môn Kế toán thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Khoa đã có trên 20 kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán, đã đào tạo hàng ngàn người lao động làm việc trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán trên khắp toàn quốc. 

Với đội ngũ giảng viên trẻ rất năng động và có nhiều tiềm năng, phần lớn đã được đào tạo sau đại học đúng chuyên môn từ các Trường Đại học nổi tiếng trong và ngoài nước như Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội), Học viện Tài chính (Hà Nội), Trường Đại học Monash (Úc), Trường Đại học Queensland (Úc), Trường Đại học Adelaide (Úc), Trường Đại học Nagoya (Nhật Bản), Trường Đại học Rennes I (Pháp), Khoa Kế toán – Kiểm toán cam kết cung cấp các chương trình đào tạo có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động về nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Hiện nay, Khoa Kế toán – Kiểm toán cung cấp các chương trình đào tạo thuộc Ngành Kế toán và Ngành Kiểm toán. Mục tiêu của các chương trình đào tạo của Khoa là nhằm cung ứng cho xã hội:

(1) Nhân lực chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

(2) Người lao động có đầy đủ tri thức cần thiết trong lĩnh vực chuyên môn để lao động trí óc, có ý thức đạo đức và trách nhiệm đối với xã hội;

(3) Giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán và các học viên có khả năng học lên các bậc học cao hơn trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

* Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kế toán, sẽ có khả năng cụ thể như sau:

- Tổ chức hệ thống thông tin toán trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau từ qui mô nhỏ đến qui mô lớn;

- Sử dụng kiến thức chuyên môn để xác định và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề về kế toán và quản lý tài chính trong các tổ chức, doanh nghiệp;

- Cung cấp các thông tin kế toán hữu ích phục vụ cho hoạt động quản lý các tổ chức, doanh nghiệp nhằm giúp các nhà quản lý cải thiện hoạt động, tạo ra giá trị gia tăng cho tổ chức, doanh nghiệp;

- Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán thuế;

- Đảm nhiệm các vị trí công việc chuyên môn như kế toán viên kế toán chi phí, kế toán viên kế toán quản trị, kế toán toán viên kế toán tài chính, nhân viên kiểm soát hoặc kiểm toán nội bộ. Nếu được tạo điều kiện làm việc và phát triển, sinh viên tốt nghiệp Ngành kế toán có thể đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng của các tổ chức, doanh nghiệp sau 3 – 5 năm làm việc sau khi tốt nghiệp.

  * Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kiểm toán, sẽ có khả năng cụ thể như sau :

- Lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp;

- Thiết kế và vận hành hành hệ thống kiểm toán hoặc kiểm soát nội bộ cho các tổ chức, doanh nghiệp;

- Thiết kế và vận hành hệ thống thông tin toán trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hoạt động khác nhau;

- Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán thuế;

- Đảm nhiệm các vị trí công việc chuyên môn như kiểm toán viên hoặc nhà quản lý của các công ty kiểm toán độc lập hoặc các tổ chức kiểm toán Nhà nước, nhân viên kế toán hoặc kiểm toán viên nội bộ của các tổ chức. Sinh viên tốt nghiệp Ngành Kiểm toán cũng có khả năng trở thành Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp.

Về triển vọng nghề nghiệp và việc làm, sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo của Khoa dễ dàng tìm kiếm được việc làm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Qua một cuộc khảo sát về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, có trên 70% sinh viên tốt nghiệp của Khoa làm việc đúng với ngành nghề đã được đào tạo.

Các bài viết khác: