Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường ĐHKT công bố Cây chương trình và tiến trình đào tạo đại học các ngành

1. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh tế Nông nghiệp

2. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh Doanh Nông nghiệp

3. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Môi trường

4. Cây chương trình và tiến trình đào tạo Ngành Kinh tế - Chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư

Các bài viết khác:
Video
Đang tải ...
Lễ bế giảng Khóa 45Thông tin cần biết
Nhập học khóa K51
Lý do chọn trường ĐH Kinh tế Huế

Hô trợ trực tuyến