Sinh viên ngành Kinh tế và Quản lý môi trường giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của châu Âu

Đặng Thị Thanh Thương sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Tài nguyên Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường ĐH Kinh tế Huế sau nhiều lần giành các học bổng ngắn hạn ở nhiều quốc gia trên thế giới đã chinh phục thành công học bổng du học toàn phần […]