Trường đại học Kinh tế Huế trân trọng kính mời các thế hệ giảng viên, cán bộ viên chức, học viên và sinh viên đã từng công tác, học tập tại Khoa kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường đại học Nông nghiệp II Hà Bắc (1969-1983); Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Nông nghiệp II Huế (1984-1994); Khoa kinh tế thuộc Đại học Huế (1995-2002) và Trường Đại học Kinh tế Huế ngày nay về dự Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường (1969-2019).

Thời gian: 7 giờ, ngày 13 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: 99 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.

Vì nhiều lý do khách quan nên giấy mời có thể không chuyển đến tận tay được. Nhà trường rất mong các thế hệ giảng viên, cán bộ viên chức, học viên và sinh viên thông cảm; đồng thời hỗ trợ nhà trường trong việc chuyển thông tin này đến những người đồng nghiệp và đồng môn khác.

Nhà trường rất vui mừng được đón tiếp!