Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế cấp cơ sở đào tạo

Sáng nay 27/03/2019, tại Phòng họp, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Lệ Hương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài “Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định quay […]