Chủ động hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo

Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế đã xây dựng, bồi dưỡng năng lực giảng dạy và nghiên cứu của đội ngũ cán bộ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất.   PGS.TS Trần Văn Hòa – Hiệu trưởng […]