MÃ NGÀNH: 7310106

CHỈ TIÊU: 50

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH MỖI KỲ: 4.8 triệu

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh);C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ

– Chuyên viên và cán bộ quản lý tại các cơ quan nhà nước, các công ty đa quốc gia, quỹ đầu tư và dự án quốc tế.

– Cán bộ nghiên cứu và đào tạo ở các trường, viện nghiên cứu về kinh tế quốc tế.

– Chuyên gia hoạch định tài chính quốc tế, chuyên gia nghiên cứu thị trường quốc tế

– Chuyên gia marketing quốc tế

– Nhân viên, chuyên gia xúc tiến đầu tư quốc tế

– Nhà tư vấn quản trị kinh doanh quốc tế

– Nhân viên, cán bộ quản lý kinh doanh cước tàu biển, hàng không

– Nhân viên, cán bộ quản lý về xuất nhập khẩu

– Tự khởi nghiệp.Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 0234 3 883951
Website: tuyensinh.hce.edu.vn
Email: tuyensinh@hce.edu.vn