Cổng thông tin tuyển sinh – Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di – TP Huế. Điện thoại: 0234.3.883951 – Email: tuyensinh@hce.edu.vn

HOTLINE: 0888800498