3 điểm mới trong chính sách tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Kinh tế Huế dành nhiều ưu đãi cho các bạn học sinh và sinh viên như tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của Trường ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế giới; Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên

Kinh tế quốc tế

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm Chuyên viên và cán bộ quản lý tại các cơ quan nhà nước, các công ty đa quốc gia, quỹ đầu tư và dự án quốc tế; - Cán bộ nghiên cứu và đào tạo ở các trường, viện nghiên cứu về kinh tế quốc tế