Trường Đại học Kinh tế Huế thông báo đại học Hệ chính quy ngành thứ 2 năm 2020

1. Đối tượng xét tuyển

Sinh viên hệ chính quy đã hoàn thành học kỳ thứ nhất trở lên, đang học tại các trường, khoa thành viên thuộc Đại học Huế

2. Điều kiện xét tuyển

Điểm trung bình chung tích lũy ở ngành học thứ nhất không thuộc diện xếp học lực Yếu tại thời điểm đăng ký học ngành 2

3. Các ngành đào tạo

1. Kinh tế8. Kinh tế nông nghiệp
2. Kế toán9. Kinh doanh thương mại
3. Kiểm toán10. Thương mại điện tử
4. Marketing11. Kinh doanh nông nghiệp
5. Quản trị nhân lực12. Hệ thống thông tin quản lý
6. Quản trị kinh doanh13. Thống kê kinh tế
7. Tài chính ngân hàng14. Kinh tế chính trị

4. Các biểu mẫu đăng ký

Sơ yếu lý lịch

Đơn đăng ký ngành 2 dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Huế

Đơn đăng ký ngành 2 dành cho sinh viên ngoài trường

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/01/2020 đến ngày 05/02/2020 tại phòng Đào tạo Đại học, trường Đại học Kinh tế, 99 Hồ Đắc Di, Thành phố Huế

Chi tiết liên hệ Hotline: 0829 383 666 (Thầy Minh Đức)

6. Đăng ký thông tin trực tuyến theo mẫu: https://forms.gle/kdq4EBae5VTvcj7A7