Sáng nay 27/03/2019, tại Phòng họp, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Lệ Hương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài “Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách”. Mã số: 62 34 01 02.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Lệ Hương, gồm có PGS.TS. Trần Văn Hòa – Chủ tịch; PGS.TS. Lê Văn Huy (Trường ĐHKT– ĐH Đà Nẵng) – Giới thiệu luận án 1; PGS.TS Trần Nhuận Kiên (Trường ĐHKT và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên) – Giới thiệu luận án 2; PGS.TS. Bùi Dũng Thể – Thư ký; PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc – Ủy viên; PGS.TS. Trương Tấn Quân – Ủy viên; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa – Ủy viên.

Sau khi đại diện Phòng Đào tạo Sau đại học công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Lệ Hương, Hội đồng đã làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Trần Văn Hòa.

NCS. Nguyễn Thị Lệ Hương bảo vệ luận án trước Hội đồng

Sao gần 3 giờ làm việc tích cực và khẩn trương, thay mặt Hội đồng, PGS.TS Trần Văn Hòa, Chủ tịch đã thông qua nghị quyết: Luận án của NCS. Nguyễn Thị Lệ Hương có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Luận án đã góp phần hệ thống hóa và sáng tỏ hệ thống cơ sở lý luận về hình ảnh điểm đến du lịch và ý định trở lại của khách du lịch; ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới ý định quay trở lại của du khách. Tổng hợp và đề xuất được mô hình và giả thuyết nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới ý định quay trở lại của du khách. Luận án đã khảo sát 696 mẫu, tiến hành kiểm định các thang đo của 3 nhân tố đại diện cho hình ảnh điểm đến gồm hình ảnh nhận thức, hình ảnh tình cảm, hình ảnh tổng thể có ảnh hưởng đến ý đinh quay trở lại của du khách. Từ kết quả nghiên cứu và thảo luận, luận án đã đưa ra 6 hàm ý quản trị nhằm cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Huế nhằm thu hút du khách quay trở lại du lịch tại địa phương như cải thiện hình ảnh nhận thức, gia tăng mức độ cảm nhận của du khách về hình ảnh tình cảm, tăng cường khả năng nhận biết của du khách về hình ảnh tổng thể qua hoạt động quảng bá du lịch…các đề xuất hàm ý chính sách này. Tuy còn một số hạn chế nhất định, nhưng luận án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức và nội dung của một luận án tiến sĩ kinh tế.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá: 7/7 phiếu tán thành luận án và cho phép nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hương làm các thủ tục tiếp theo để bảo vệ hội đồng cấp Đại học Huế trong thời gian gần nhất.

Các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm với NCS Nguyễn Thị Lệ Hương