1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
  Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế).
  2. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước
  3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Đại học Huế tuyển sinh theo 04 phương thức:
  – Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành và theo Quy định của Đại học Huế.
  – Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT. Cụ thể, Đại học Huế sử dụng kết quả học tập của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 để xét tuyển cho các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình chung mỗi môn học (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) của hai học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12.
  – Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi TN THPT năm 2020.
  – Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi TN THPT năm 2020 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu (đối với các ngành năng khiếu).
  4. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
  – Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi TN THPT 2020:
  + Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học: căn cứ kết quả của kỳ thi TN THPT năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các bài thi/môn thi văn hóa để xét tuyển.
  + Đối với các ngành khác, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Đại học Huế xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và công bố trên trang thông tin điện tử của Đại học Huế trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.
  – Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT:
  Tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên) phải >=18.0. Riêng đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm, điều kiện xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (chưa nhân hệ số và chưa cộng điểm ưu tiên) phải >=19.5.
  5. XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN
  – HĐTS xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020 với chỉ tiêu và tiêu chí cụ thể như sau:
  + Các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm và ngành Giáo dục Thể chất của Khoa Giáo dục Thể chất xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không giới hạn chỉ tiêu ngành; Các ngành đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ xét tuyển thẳng không quá 20% chỉ tiêu của ngành; các ngành đào tạo của Trường Đại học Khoa học xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 30% chỉ tiêu của ngành; các ngành đào tạo của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ xét tuyển thẳng không quá 15% chỉ tiêu của ngành.
  + Các ngành còn lại của Đại học Huế tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển không quá 10% chỉ tiêu của ngành;
  + Xét hết chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; ngoài ra có thể căn cứ thêm kết quả học tập ở cấp THPT.
  – HĐTS không thực hiện việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào những ngành thuộc các khối truyền thống H, M, N, V.
  5.1. Tuyển thẳng
  Thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế hiện hành.
  * Đối với Trường Đại học Y Dược: Tiêu chí để được xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo cụ thể như sau:
  – Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành đào tạo của trường. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng tiêu chí xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó chọn môn Hoá cho ngành Dược học, môn Sinh cho các ngành còn lại.
  – Thí sinh đoạt giải nhất Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng tiêu chí xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng của 5 học kỳ cấp 3 (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 trong Học bạ THPT), theo thứ tự ưu tiên môn Sinh, Hoá, Toán.
  – Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm Y học, Kỹ thuật hình ảnh Y học và Y tế công cộng. Tiêu chí phụ: Nếu nhiều thí sinh có cùng tiêu chí xét tuyển vào một ngành, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm trung bình cộng của 5 học kỳ cấp 3, theo thứ tự ưu tiên môn Sinh, Hoá, Toán.
  – Đối tượng dự bị trung ương về, cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ sử dụng: Ngành Y khoa xét tuyển không quá 10 thí sinh, các ngành còn lại không vượt quá 5% chỉ tiêu của ngành.
  Ghi chú: Thí sinh đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, quốc gia phải có đề tài đoạt giải phù hợp với ngành đào tạo và do Hội đồng tuyển sinh xét duyệt.
  Ngoài những thí sinh là đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, e khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành, Đại học Huế quy định thêm điều kiện xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của một số trường đại học thành viên, khoa trực thuộc cụ thể như sau:
  * Trường Đại học Sư phạm (áp dụng cho nhóm ngành đào tạo giáo viên):
  Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên tổ chức.
  – Đối với thí sinh trường chuyên ba năm đạt học sinh giỏi THPT được xét tuyển thẳng vào ngành phù hợp với môn chuyên trong chương trình học THPT: xét theo điểm trung bình của ba năm học THPT từ cao xuống thấp. Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ kết quả thi tốt nghiệp TN THPT năm 2020.
  – Đối với thí sinh học trường chuyên đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12: xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Các thí sinh đồng giải sẽ xét đến điểm thi học sinh giỏi cấp tỉnh (nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT).
  * Trường Đại học Luật: Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt một trong các tiêu chí sau đây:
  – Đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp hoặc thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia;
  – Là học sinh các trường THPT chuyên và đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 12;
  – Là học sinh các trường THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 11 và năm học lớp 12;
  – Có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) đáp ứng điều kiện sau:
  + Tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên hoặc  TOEFL iBT đạt từ 70 điểm trở lên.
  + Tiếng Pháp: Là học sinh lớp 12 chuyên Pháp của các trường THPT chuyên hoặc là học sinh lớp song ngữ có học tiếng Pháp của các trường THPT và điểm trung bình tiếng Pháp năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.
  * Trường Đại học Ngoại ngữ: Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm học bạ hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 với tiêu chí cụ thể như sau:
  – Đối với hai ngành Sư phạm Tiếng Anh Ngôn ngữ Anh: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt IELTS 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 60 điểm trở lên và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2020 (đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh) hoặc đạt tổng điểm 2 môn còn lại từ 12,00 điểm trở lên (đối ngành Ngôn ngữ Anh).
  – Đối với ngành Ngôn ngữ Nhật trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Nhật: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt N3 trở lên và có tổng điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Nhật) trong tổ hợp môn xét đạt từ 12,00 điểm trở lên.
  – Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Trung Quốc: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt HSK4 với điểm 270/300 điểm trở lên và có tổng điểm và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Trung Quốc) trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 12,00 điểm trở lên.
  – Đối với các ngành còn lại của Trường trong tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày 20/08/2020) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên và có điểm 02 (hai) môn còn lại (không phải là tiếng Anh) trong tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học 2020 (đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên) hoặc đạt tổng điểm (2 môn còn lại) từ 12,00 điểm trở lên (đối các ngành còn lại).
  * Trường Đại học Kinh tế: Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
  – Có kết quả học tập ở cấp THPT năm học lớp 12 đạt loại giỏi trở lên.
  – Đoạt giải nhất, giải nhì hoặc giải ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển).
  * Trường Đại học Nông Lâm: Xét tuyển thẳng (chỉ áp dụng cho các ngành có tuyển sinh theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển >=22,0 điểm và không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển < 6,5 điểm.
  * Trường Đại học Khoa học: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
  – Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia;
  – Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các năm 2019, 2020 (môn đoạt giải phải thuộc tổ hợp môn xét tuyển);
  – Thí sinh của các trường chuyên trên cả nước có điểm học bạ theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.
  Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước, sau đó đến thứ tự các tiêu chí của Nhà trường cho đến khi hết chỉ tiêu.
  * Khoa Giáo dục Thể chất: Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT đoạt huy chương vàng, huy chương bạc, hoặc huy chương đồng các giải TDTT do cấp tỉnh trở lên tổ chức 1 lần trong năm (thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày dự thi hoặc xét tuyển vào khoa).
  * Khoa Kỹ thuật và Công nghệ: Xét tuyển thẳng đối với thí sinh thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
  – Đoạt giải nhất, giải nhì hoặc giải ba trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
  – Đạt học sinh giỏi 3 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12).
  – Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=7.0 và có Thư giới thiệu của Hiệu trưởng các trường THPT nơi thí sinh theo học.
  – Xét điểm IELTS, TOEFL iBT và SAT quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở cấp THPT
  + Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=6.0 và Điểm IELTS ≥ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 60.
  + Điểm trung bình từng môn 5 học kỳ (HK 1 và 2 của lớp 10, HK 1 và 2 của lớp 11 và HK1 lớp 12) theo tổ hợp môn đăng ký >=6.0 và Điểm SAT ≥ 800.
  5.2. Ưu tiên xét tuyển: Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
  Ghi chú: Chi tiết Thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển HĐTS Đại học Huế sẽ công bố tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn. Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020.
  6. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
  – Đại học Huế không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 để tuyển sinh.
  – Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2020, HĐTS quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.
  – Điểm trúng tuyển được lấy từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu sau khi đã trừ số chỉ tiêu tuyển thẳng và dự bị đại học được giao về Đại học Huế.
  – Các ngành của các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển của các ngành này tại Huế, thí sinh trúng tuyển vào các ngành này sẽ học 2 năm đầu tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và 2 năm cuối học tại Huế.
  7. CÁC THÔNG TIN KHÁC
  7.1. Trường Đại học Luật
  – Học bổng khuyến khích dành cho sinh viên có điểm đầu vào cao (
  áp dụng cho thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 để xét tuyển):
  + Thủ khoa của ngành nhận học bổng khuyến khích học tập: 15.000.000 đồng/năm thứ nhất.
  + Á khoa của ngành nhận học bổng khuyến khích học tập: 10.000.000 đồng/năm thứ nhất.
  + Điểm xét tuyển từ 26 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): miễn học phí năm học thứ 3 và năm học thứ 4 trong khóa học (tương đương 30.000.000 đồng), tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Luật và các đại học khác trên thế giới, xét và cấp học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân tài trợ cho sinh viên.
  + Điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): miễn học phí năm học thứ 3 trong khóa học (tương đương 15.000.000 đồng), xét và cấp học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân tài trợ cho sinh viên.
  – Học bổng khuyến khích dành cho sinh viên trúng tuyển theo diện tuyển thẳng:
  + Thí sinh được tuyển thẳng theo diện là thành viên chính thức đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Olympic quốc tế; thành viên chính thức đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được nhận học bổng khuyến khích học tập là 20.000.000 đồng (năm học thứ nhất nhận 10.000.000 đồng, năm học thứ hai nhận 10.000.000 đồng).
  + Thí sinh được tuyển thẳng theo diện là học sinh giỏi năm học lớp 12 các trường THPT chuyên được miễn học phí năm học thứ hai trong khóa học (tương đương 10.000.000 đồng).
  + Thí sinh được tuyển thẳng theo diện là học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học lớp 11 và năm học lớp 12 của các trường THPT hoặc có học lực loại khá trong cả 3 năm học THPT trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) đáp ứng điều kiện sau:
  * Tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,5 trở lên hoặc  TOEFL iBT đạt từ 70 điểm trở lên;
  * Tiếng Pháp:  Là học sinh lớp 12 chuyên Pháp của các trường THPT chuyên hoặc là học sinh lớp song ngữ có học tiếng Pháp của các trường THPT và điểm trung bình tiếng Pháp năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên;
  được miễn học phí học kỳ I năm học thứ 2 trong khóa học (tương đương 5.000.000 đồng).
  Học bổng dành cho sinh viên trúng tuyển vào học Lớp tiếng Pháp tăng cường và tiếng Pháp chuyên ngành: Sau khi nhập học, Nhà trường tổ chức xét tuyển sinh viên năm thứ nhất vào học Lớp tiếng Pháp tăng cường và tiếng Pháp chuyên ngành. Sinh viên trúng tuyển vào lớp tiếng Pháp tăng cường và tiếng Pháp chuyên ngành sẽ được nhận học bổng bằng hình thức miễn toàn bộ học phí của năm học thứ 2 trong khóa học (tương đương 10.000.000đ), được cử đi thực tập, kiến tập ở nước ngoài từ 04 – 08 tuần.
  – Học bổng dành cho sinh viên trúng tuyển vào học lớp đào tạo theo mô hình chất lượng cao Ngành Luật và Luật Kinh tế: Sau khi nhập học, Nhà trường tổ chức xét tuyển 10% sinh viên năm thứ nhất Ngành Luật và Luật Kinh tế đủ điều kiện Tiếng Anh để đào tạo theo mô hình chất lượng cao, trong đó có 20% tín chỉ dạy bằng Tiếng Anh do các giảng viên Việt Nam và nước ngoài giảng dạy; sinh viên được đi thực tế tại 01 trường Đại học ở nước ngoài từ 04 – 08 tuần; học phí theo mức đại trà.
  Ghi chú:
  – Trường hợp các thí sinh có số điểm ngang nhau thì xét học bổng căn cứ kết quả học tập năm lớp 12 của thí sinh;
  – Thí sinh đạt nhiều mức xét nhận học bổng thì chỉ có thể nhận được mức học bổng cao nhất.

  7.2. Trường Đại học Ngoại ngữ
  – Điều kiện xét tuyển của các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và Quốc tế học thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ là:
  + Nếu xét theo học bạ: Phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định và điểm môn Tiếng Anh phải đạt từ 7,50 điểm trở lên đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh; 6,5 điểm trở lên đối với ngành Ngôn ngữ Anh và 6,0 điểm trở lên đối với ngành Quốc tế học.
  + Nếu xét theo kết quả thi TN THPT: Phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định và điểm môn Tiếng Anh (không nhân hệ số) phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
  – Tiêu chí phụ khi xét tuyển vào các ngành đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ: Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ sử dụng điểm môn ưu tiên để xét tuyển nhằm đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu quy định.
  – Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% học phí.
  7.3. Trường Đại học Kinh tế
  – Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Thí sinh trúng tuyển theo nhóm ngành, sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học một trong những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển và kết quả học tập của thí sinh;
  – Sinh viên học ngành Kinh tế chính trị được miễn học phí.
  Ngành Tài chính – Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp):
  + Chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp những yếu tố vượt trội của hai chương trình giáo dục Pháp – Việt Nam nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;
  + Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Pháp (Sinh viên bắt đầu học một số học phần chuyên ngành bằng tiếng Pháp kể từ năm thứ ba);
  + Thời gian đào tạo: 4 năm, trong đó năm thứ 4 học tại Trường Đại học Rennes I – Cộng hòa Pháp nếu đáp ứng yêu cầu về kiến thức khoa học và tiếng Pháp theo quy định;
  + Bằng tốt nghiệp: Sinh viên được cấp hai bằng đại học chính quy của Trường Đại học Kinh tế,  Đại học Huế và Đại học Rennes I – Cộng hòa Pháp;
  + Ưu đãi: Sinh viên được học tiếng Pháp tăng cường trong hai năm đầu để có thể học chuyên ngành bằng tiếng Pháp từ năm thứ ba và sang Pháp học vào năm thứ tư; Sinh viên sang học ở Pháp được hưởng mọi ưu đãi dành cho sinh viên của ĐH Rennes I – Cộng hòa Pháp (ký túc xá, hỗ trợ xã hội, …).
  + Học phí: 15 triệu đồng/học kỳ; không thay đổi trong 4 năm học (kể cả năm cuối tại Pháp).
  Ngành Quản trị kinh doanh (liên kết đào tạo với Đại học Công nghệ Dublin – Ireland)
  + Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt. Thời gian đào tạo từ 4 – 5 năm tùy theo mô hình Chương trình liên kết tương ứng:
  + Mô hình 4+0: Bằng Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp;
  + Mô hình 3+1: Sinh viên học 3 năm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và 1 năm tại Đại học Công nghệ Dublin – Ireland và được cấp 02 bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh: 01 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp và 01 do Đại học Công nghệ Dublin – Ireland cấp (Bachelor Degree of Business);
  + Mô hình 3+2: Sinh viên học 3 năm tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế và 2 năm tại Đại học Công nghệ Dublin – Ireland và được cấp 02 bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh: 01 do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp và 01 do Viện Công nghệ Tallaght – Ireland cấp (Honnor Bachelor Degree of Business).
  + Học phí: 15 triệu đồng/học kỳ trong năm học đầu tiên. Học phí những năm tiếp theo có thể điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí theo quy định hiện hành.
  – Song ngành Kinh tế – Tài chính: Chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh, sử dụng chương trình đào tạo nhập khẩu từ trường Đại học Sysney, Úc.
  + Giảm 50% học phí học kỳ 1 cho sinh viên có điểm đầu vào cao hơn 25,0 điểm
  + Giảm 50% học phí năm 1 cho sinh viên có chứng chỉ IELTS >= 5.5 và được bố trí lịch học phù hợp để có thể tốt nghiệp sớm từ 6 tháng đến 1 năm.
  + Học phí:
Khóa Năm thứ 1
(2020-2021)
Năm thứ 2
(2021-2022)
Năm thứ 3
(2022-2023)
Năm thứ 4
(2023-2024)
Khóa 10
(2020-2024)
10.000.000/học kỳ 10.500.000/học kỳ 11.000.000/học kỳ 11.500.000 /học kỳ

Chương trình chất lượng cao:
+ Chương trình đào tạo: Được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến nước ngoài;
+ Giảng viên: Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy bao gồm giảng viên có trình độ cao của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, giảng viên thỉnh giảng nước ngoài;
+ Được tiếp cận thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy;
+ Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh. Hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng Tiếng Anh;
+ Cơ hội học tập nước ngoài: Sinh viên học chương trình chất lượng cao có cơ hội được học trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn ở nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài.
+ Học phí: 440.000 đồng/tín chỉ. Mức học phí sẽ điều chỉnh theo lộ trình tăng học phí của Chính phủ.
Ưu đãi dành cho sinh viên có điểm tuyển sinh cao:

Đối tượng Điểm tuyển sinh (không tính điểm ưu tiên)
Trên 26 điểm Từ 24 đến dưới 26 điểm
Ưu đãi – Học bổng toàn phần trị giá 100% học phí theo ngành trúng tuyển trong học kỳ đầu tiên;

– Tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của Trường ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế giới;

– Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên

– Học bổng trị giá 50% học phí theo ngành trúng tuyển trong học kỳ đầu tiên;

– Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên

7.4. Trường Đại học Nông Lâm
Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Thí sinh trúng tuyển theo nhóm ngành, sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học một trong những ngành đào tạo thuộc nhóm ngành quy định, căn cứ vào nguyện vọng đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển và kết quả học tập của thí sinh.
7.5. Trường Đại học Nghệ thuật
– Thí sinh xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Nghệ thuật, ngoài môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả các môn thi năng khiếu do HĐTS các trường đại học trên toàn quốc cấp để đăng ký xét tuyển (ngành Điêu khắc là các môn Tượng tròn, Phù điêu; những ngành còn lại là các môn Hình họa, Trang trí hoặc Hình họa, Bố cục). Điểm thi môn năng khiếu có hệ số 1. Điều kiện xét tuyển là điểm mỗi môn năng khiếu phải >= 5.0.
– Điều kiện xét tuyển đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật là Điểm môn Ngữ văn + điểm ưu tiên*1/3 >= ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào*1/3 (nếu xét kết quả thi TN THPT năm 2020) hoặc thí sinh phải có học lực năm lớp 12 xếp loại khá trở lên và điểm môn Ngữ văn trong tổ hợp môn xét tuyển phải >= 6.5 (nếu xét học bạ).
7.6. Trường Đại học Sư phạm
– Điều kiện xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Sư phạm là xếp loại hạnh kiểm của năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT).
– Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (gồm các nội dung: Hát (tự chọn: hệ số 0.5); Đọc diễn cảm (hệ số 0.5)) do Đại học Huế tổ chức theo quy định. Môn thi năng khiếu có hệ số 1. Điều kiện xét tuyển là điểm thi môn Năng khiếu phải >= 5.0.
– Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc: Ngoài các môn thi văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu (Cao độ – Tiết tấu, Hát/Nhạc cụ) do Đại học Huế tổ chức theo quy định. Điểm thi các môn Năng khiếu có hệ số 1. Điều kiện xét tuyển là điểm thi mỗi môn năng khiếu phải >= 5.0.
– Điều kiện xét tuyển đối với ngành Giáo dục mầm non là Tổng điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiên*2/3 >= ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào *2/3 (nếu xét kết quả thi TN THPT năm 2020) hoặc tổng điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=16.0 và học lực năm học lớp 12 phải đạt từ loại giỏi trở lên (nếu xét học bạ).
– Điều kiện xét tuyển đối với ngành Sư phạm Âm nhạc là Điểm môn văn hóa + điểm ưu tiên*1/3 >= ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào*1/3 (nếu xét kết quả thi TN THPT năm 2020) hoặc điểm môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=6.5 và học lực năm học lớp 12 phải đạt từ loại khá trở lên (nếu xét học bạ).
7.7. Trường Đại học Khoa học
– Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị (khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) do Đại học Huế tổ chức theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật: nội dung Vẽ tĩnh vật) của HĐTS các Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cấp để xét tuyển. Môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 1.5. Điều kiện xét tuyển là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải >= 5.0.
Ngành Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù): Đây là ngành đào tạo được áp dụng theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục và Đào tạo với một số nét nổi bật như sau:
+ Sinh viên được học tập trong môi trường có gắn kết với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo với khối lượng khoảng 30% tổng khối lượng toàn khóa học;
+ Chương trình được thiết kế theo các mô đun nhằm tối ưu hóa việc học tập của sinh viên cũng như tiếp cận nhanh với môi trường nghề nghiệp;
+ Sinh viên được tạo điều kiện để thực hành trong môi trường của doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của giảng viên và các chuyên gia trong doanh nghiệp.
Chính sách học bổng chung của nhà trường:
+ Thủ khoa của ngành có điểm đầu vào từ 24.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT, từ 26.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo học bạ THPT: được cấp học bổng trị giá 100% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên. Học bổng được chi trả vào đầu học kỳ 2, năm thứ nhất.
+ Sinh viên có điểm đầu vào từ 22.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT, từ 24.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo học bạ THPT: được cấp học bổng trị giá 50% học phí theo ngành trúng tuyển cho học kỳ đầu tiên. Học bổng được chi trả được chi trả vào đầu học kỳ 2, năm thứ nhất.
+ Thủ khoa của ngành có điểm đầu vào từ 22.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT, từ 24.00 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) đối với xét tuyển theo học bạ THPT: được cấp học bổng trị giá 1.000.000 đồng.
+ Sinh viên được xem xét cấp học bổng hỗ trợ tham gia chương trình Career Design với trị giá 250 triệu/sinh viên từ dự án KIS GE Internship Program.
+ Sinh viên thủ khoa toàn trường (xét theo kết quả thi THPT) được cấp 10.000.000 đồng từ các nguồn học bổng khuyến khích học tập, nhà tài trợ.
+ Sinh viên là người Quảng Nam có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được cấp học bổng trị giá 300 USD (khoảng 7.000.000 đồng).
Chính sách học bổng riêng cho từng ngành:

TT Ngành đào tạo Chính sách học bổng
1 Hóa học Học bổng khuyến học Khoa Hóa học hàng năm cấp cho mỗi lớp từ 2 đến 3 sinh viên đạt kết quả học tập khá, giỏi, có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng trị giá từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
2 Kỹ thuật sinh học, Công nghệ sinh học Khen thưởng 1.000.000 đồng cho sinh viên có điểm đầu vào cao nhất của ngành (không tính điểm ưu tiên).
3 Kỹ thuật địa chất – 25% số sinh viên trúng tuyển có điểm đầu vào cao nhất của ngành sẽ được cấp học bổng (mỗi suất 5.000.000 đồng)

– Đảm bảo việc làm cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi.

4 Toán ứng dụng, Toán kinh tế, Quản trị và phân tích dữ liệu – Thủ khoa của ngành Toán ứng dụng, Toán kinh tế, Quản trị và phân tích dữ liệu có điểm đầu vào lớn hơn 21.0 điểm (không tính điểm ưu tiên): được cấp học bổng trị trị giá 10.000.000 đồng cho năm học đầu tiên và sẽ được xem xét cấp học bổng cho các năm tiếp theo dựa vào kết quả học tập của năm trước đó.

– Sinh viên ngành Toán ứng dụng, Toán kinh tế, Quản trị và phân tích dữ liệu có điểm đầu vào từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên): được cấp học bổng trị trị giá 5.000.000 đồng cho năm học đầu tiên và sẽ được cấp học bổng 5.000.000 đồng/năm cho các năm tiếp theo nếu điểm trung bình quy đổi  học tập năm trước đó trên 7.50.

7.8. Trường Đại học Y Dược
Nếu nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển vào một ngành, HĐTS sẽ sử dụng thứ tự môn ưu tiên để xét tuyển nhằm đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu quy định.
– Ngành Dược học: Thứ tự môn ưu tiên là Toán, tiếp đến là môn Hóa học.
– Các ngành còn lại: Thứ tự môn ưu tiên là Sinh học, tiếp đến là môn Hóa học.
7.9. Khoa Giáo dục Thể chất
– Thí sinh xét tuyển vào các ngành đào tạo của Khoa Giáo dục Thể chất, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu do Đại học Huế tổ chức theo quy định, gồm các nội dung: Bật xa tại chỗ (hệ số 0.4), Chạy 100m (hệ số 0.6) hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (với các nội dung: Bật xa tại chỗ; Chạy 100m) do HĐTS các trường đại học công lập trên toàn quốc cấp để đăng ký xét tuyển. Điểm môn năng khiếu được tính theo công thức: A × 0.4 + B × 0.6 (A: điểm nội dung Bật xa tại chỗ, B: điểm nội dung Chạy 100m). Điểm thi môn năng khiếu có hệ số 2.
– Điều kiện xét tuyển:
+ Điểm thi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0;
+ Thí sinh phải có thể hình cân đối; không bị dị tật, dị hình; nam cao 1,63m, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,53m, nặng 40kg trở lên.
+ Tổng điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiên*2/3 >= ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào *2/3 (nếu xét kết quả thi TN THPT năm 2020) hoặc tổng điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=13.0 và có học lực năm học lớp 12 xếp loại khá trở lên. Đối với thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế thì tổng điểm các môn văn hóa trong tổ hợp môn xét tuyển phải >=10 và có học lực năm học lớp 12 xếp loại khá trở lên (nếu xét học bạ).
7.10. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
– Chính sách học bổng:

+ Học bổng hỗ trợ học phí cho sinh viên: 50 triệu đồng/năm từ các công ty Intrase, Tập đoàn Silica;
+ 20 suất học bổng các khóa học chuyên môn trị giá 4 triệu đồng/suất cho các khóa học về Trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence); Học máy (Machine Learning); Lập trình Pathon, Khai phá dữ liệu (Data mining) từ VietAI, HUET và HueAI;
+ 20 suất học bổng các khóa học về lập trình và phát triển phần mềm từ Công ty Megrabbit (Mỹ) và Công ty 3S trị giá 3 triệu đồng/suất.
7.11. Khoa Quốc tế
– Chính sách học bổng:
Sinh viên được hưởng học bổng theo chương trình “Tôi muốn trở thành sinh viên HUIS” với giá trị các xuất học bổng và điều kiện như sau:

Stt Suất học bổng Điều kiện
1 8.000.000 VNĐ Ứng viên có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 hoặc có kết quả học tập cấp THPT ≥  8.0 hoặc đoạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi;  Khoa học Kỹ thuật các cấp, cuộc thi Olympic và điểm xét tuyển (theo học bạ)  ≥ 19.5 điểm.

– Một số thông tin về ngành Quan hệ quốc tế:

+ Chương trình đào tạo chất lượng cao, được thiết kế cập nhật, hiện đại, đáp ứng với nhu cầu của công việc thực tế, đào tạo ra thế hệ sinh viên thành công có thể đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại.
+ Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ đạt được sự hiểu biết nhất định về những vấn đề toàn cầu, về quan hệ quốc tế đương đại trong các lĩnh vực: chính trị – ngoại giao, kinh tế quốc tế, luật pháp quốc tế; xây dựng các tố chất cơ bản của công dân toàn cầu, phẩm chất tự tin, độc lập, tiên phong và hội nhập.
+ Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành những nhà ngoại giao làm việc cho Chính phủ, hoặc làm công tác quan hệ quốc tế trong các tập đoàn kinh tế, dịch vụ, văn hóa và du lịch, lữ hành quốc tế, khách sạn; nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề về quốc tế tại các trường đại học, các viện, các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương; nghiên cứu các vấn đề quốc tế và làm công tác đối ngoại tại các cơ quan an ninh, quốc phòng, truyền thông, ngoại vụ; làm việc trong các cơ quan đại diện của người Việt Nam và người nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ;…
8. ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc khối H (các ngành đào tạo của Trường Đại học Nghệ thuật); khối M, N (ngành Giáo dục mầm non và ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm); khối T (ngành Giáo dục thể chất của Khoa Giáo dục Thể chất); khối V (ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị của Trường Đại học Khoa học), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định để lấy kết quả xét tuyển. Đại học Huế nhận hồ sơ đăng ký dự thi các môn năng khiếu từ ngày 11/5/2020 đến 17h00 ngày 15/7/2020; thí sinh nộp trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế hoặc đăng ký dự thi trực tuyến (online) tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn/dkdt hoặc nộp qua đường Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên (Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào ngày gửi được đóng dấu trên phong bì). Thông báo chi tiết về việc nhận hồ sơ ĐKDT và mẫu hồ sơ ĐKDT các môn năng khiếu Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ công bố tại địa chỉ: http://tuyensinh.hueuni.edu.vn.

 1. LỊCH THI CÁC MÔN NĂNG KHIẾU
 
Khối truyền thống Ngành Môn thi Năng khiếu Ngày thi
T Giáo dục Thể chất Bật xa tại chỗ, Chạy 100m – Sáng 14/8/2020: Làm thủ tục dự thi và kiểm tra thể hình.
– Chiều 14/8/2020 đến ngày 16/8/2020: Thi các môn Năng khiếu.
M Giáo dục Mầm non Hát (tự chọn), Đọc diễn cảm – Sáng 14/8/2020: Làm thủ tục dự thi.
– Chiều 14/8/2020 đến ngày 16/8/2020: Thi các môn Năng khiếu.
N Sư phạm âm nhạc Cao độ – Tiết tấu, Hát/Nhạc cụ – Sáng 14/8/2020: Làm thủ tục dự thi.
– Chiều 14/8/2020 đến ngày 16/8/2020: Thi các môn Năng khiếu.
V Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị Vẽ Mỹ thuật – Sáng 14/8/2020: Làm thủ tục dự thi.
– Sáng 15/8/2020: Thi môn Năng khiếu.
H Hội Họa; Sư phạm Mỹ thuật; Thiết kế Đồ họa; Thiết kế Thời trang; Thiết kế Nội thất Trang trí, Hình họa – Sáng 16/8/2020: Làm thủ tục dự thi và thi môn năng khiếu thứ nhất.
– Chiều 16/8/2020: Thi môn năng khiếu thứ hai.
Điêu khắc Phù điêu, Tượng tròn
 1. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ĐKXT) VÀ XÉT TUYỂN ĐỢT 1
  10.1. Xét tuyển kết quả học tập ở cấp THPT

  – Hồ sơ ĐKXT: Theo mẫu quy định của HĐTS Đại học Huế
  – Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 15/7/2020
  – Cách thức ĐKXT:
  + Nộp hồ sơ ĐKXT trực tiếp tại Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
  + Đăng ký xét tuyển trực tuyến (online) tại địa chỉ http://dkxt.hueuni.edu.vn/dkxt
  + Nộp hồ sơ ĐKXT qua đường Bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ như trên.
  – Công bố kết quả xét tuyển đợt 1: Dự kiến trước 17h00 ngày 20/7/2020
  10.2. Xét tuyển theo các phương thức khác
  Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ có thông báo cụ thể và công bố tại địa chỉ http://tuyensinh.hueuni.edu.vn sau khi Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020
  11. DANH MỤC TÊN TRƯỜNG – NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2020