Phối hợp đào tạo nhân lực ngành Quản trị kinh doanh và ngành Marketing với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc giữa Bộ Trưởng Bộ GD & ĐT với Đại học Huế ngày 20/7/2020 là định hướng xây dựng Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị thành Cơ sở 2 của Đại học Huế đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực […]

Ngành Kinh doanh nông nghiệp

Sinh viên sau khi ra trường có thể làm việc tại các đơn vị kinh doanh như: Các tập đoàn, công ty xuất nhập khẩu nông sản, công ty sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp, các trang trại nông nghiệp công nghệ cao...

Hợp tác quốc tế Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế

Hợp tác quốc tế Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về quan hệ với đối tác nước ngoài, tập trung vào hai mảng chính, đó là hợp tác đào tạo và hợp tác nghiên cứu. Trường đã thiết […]