Thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ), cụ thể như sau: