Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 10-30/07/2023, thí sinh có quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc thực hiện đăng ký trên Cổng dịch vụ Công quốc gia.

Từ ngày 31/07 đến 06/08 thí sinh nộp lệ phí xét tuyển

I. Các lưu ý chung

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo (CSĐT) được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường, Tên trường; Mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình. Thí sinh chú ý nghiên cứu kỹ lưỡng từng bước và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký thành công.

II. Hướng dẫn đăng ký thông tin xét tuyển sinh

1. Thêm nguyện vọng

Bước 1: Chọn chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh

https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Buoc-1.jpg

Bước 2: Trên màn hình 1. Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chọn nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (nếu có) rồi ấn nút Tiếp theo

Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển vào Trường theo phương thức tuyển sinh riêng, các e tick vào mục  DỮ LIỆU TUYỂN SINH KHÁC.

Bước 3: Trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng, có thể xem lại các nguyện vọng đã thêm nhưng chưa lưu.

Thí sinh có thể nhấn nút Thêm nguyện vọng để thêm nguyện vọng tại màn hình này

https://biu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/06/Buoc-3.1.jpg

Bước 4. Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng