Mức thu lệ phí nộp hồ sơ, ôn thi và thi tuyển sinh bằng đại học (ĐH) thứ 2, Liên thông cao đẳng (CĐ) lên ĐH hệ chính quy năm 2019 tại Trường ĐH Kinh tế, như sau:

  1. Lệ phí nộp hồ sơ tuyển sinh (TS):                     50.000đ/01 hồ sơ/01thí sinh
  2. Lệ phí ôn thi bằng ĐH thứ 2:                            400.000đ/02 môn/01 thí sinh
  3. Lệ phí ôn thi Liên thông CĐ lên ĐH:               600.000đ/03 môn/01 thí sinh
  4. Lệ phí thi TS bằng ĐH thứ 2:                            300.000đ/02 môn/01 thí sinh
  5. Lệ phí thi TS Liên thông CĐ lên ĐH:               450.000đ/03 môn/01 thí sinh
  6. Lệ phí xét tuyển miễn thi bằng ĐH thứ 2:       200.000đ/01 hồ sơ/01 thí sinh

                                                                                            

Tải file đính kèm 1

Tải file đính kèm 2