Năm 2023, Bộ GD&ĐT có điều chỉnh một số quy định trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học. Thí sinh cần lưu ý để tránh trượt oan.

Đăng ký nguyện vọng trong 3 tuần, từ ngày 10/7

Năm nay, các thí sinh vẫn thực hiện đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia như năm ngoái.

Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển hệ thống chung bắt đầu từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7. Như vậy, thí sinh sẽ có ba tuần để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh phải sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống. Trong quá trình đăng ký, cần phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Nếu bỏ dở quy trình hệ thống sẽ không cập nhật và không nhận thông tin đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh. Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên phải phối hợp với các điểm tiếp nhận hồ sơ rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có).

Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến trong 1 tuần

Từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Khi thí sinh chưa xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng hoặc chưa nộp lệ phí xét tuyển, hệ thống chưa chấp nhận việc đăng ký nguyện vọng.

Đăng ký xét tuyển sớm theo hướng dẫn của trường

Hiện tại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã công bố và gửi Giấy báo kết quả sơ tuyển theo các phương thức tuyển sinh sớm cho thí sinh. Kết quả này chỉ được công nhận chính thức sau khi thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp THPT, phải đăng ký trên hệ thống. Đồng thời, từ ngày 10/7 đến 30/7, tất cả thí sinh phải đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý quy định này để tránh bị rớt oan. Năm trước, nhiều thí sinh đã trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm không đăng ký lại nguyện vọng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT đã không được công nhận trúng tuyển chính thức. Thí sinh phải đăng ký danh sách các nguyện vọng (trường/ngành) theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ cao đến thấp.

Đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành/mã trường (không đăng ký phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển). Thông tin đăng ký xét tuyển gồm: thứ tự nguyện vọng, mã và tên trường, mã ngành xét tuyển.

Nếu thí sinh muốn học ngành trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm thì để ngành đó, trường đó làm nguyện vọng cao nhất. Còn không, thí sinh có thể để ngành khác theo phương thức khác làm nguyện vọng 1.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023 với 2.490 chỉ tiêu. Trong đó: 2.080 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi THPT; 125 chỉ tiêu xét theo kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 (xét học bạ); 285 chỉ tiêu xét theo phương thức khác.

Thí sinh tham khảo thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại link: Tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023