MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ: DHK

MÃ NGÀNH: 7310101

CHỈ TIÊU: 220

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH MỖI KỲ: 4 triệu

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

Ngành Kinh tế có 3 chuyên ngành với cơ hội việc làm như sau:
1/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
– Cán bộ quản lý và chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường, như Bộ/Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường.
– Chuyên viên và nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu tài nguyên và môi trường
– Chuyên viên của các tổ chức quốc tế vê bảo vệ tài nguyên và môi trường, của các chương trình dự án về tài nguyên và môi trường
– Cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường tại các khu đô thị, khu công nghiệp và các doanh nghiệp.
– Chuyên viên đánh giá tác động môi trường, biến đổi khí hậu.
– Cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng về lĩnh vực kinh tế.
– Tự khởi nghiệp
– Học lên trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ—
2/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
– Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư như Bộ/Sở/Phòng Kế hoạch – Đầu tư.
– Làm việc ở viện nghiên cứu, quy hoạch phát triển, các tổ chức, chương trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, phòng tài chính – kế hoạch…
– Công tác tại ban quản lý các dự án đầu tư, các khu công nghiệp, các khu kinh tế, các khu quy hoạch.
– Làm việc tại các ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp
– Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường liên quan đến kinh tế, kế hoạch và đầu tư
– Tự khởi nghiệp kinh doanh
– Tiếp tục học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ —
3/ CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ DU LỊCH
– Cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế và quản lý du lịch
– Cán bộ quản lý, nhân viên trong doanh nghiệp kinh doanh du lịch, như nhà hàng, khách sạn, tổ chức sự kiện, các khu du lịch
– Cán bộ quản lý và chuyên viên tại các điểm đến du lịch, như các khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa
– Tự khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế và quản lý du lịch
– Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đào tạo về kinh tế, du lịch
– Học lên trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 0234 3 883951
Website: tuyensinh.hce.edu.vn
Email: tuyensinh@hce.edu.vn