Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác ký ngày 29 tháng 10 năm 2022 giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế với 10 trường đối tác trong nước (Trường ĐH Kinh tế quốc dân; Trường ĐH Kinh tế TP.HCM; Trường ĐH Ngoại thương; Trường ĐH Thương mại; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Học viện Chính sách & Phát triển; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng; Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội);

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thông báo đến sinh viên các khóa hệ chính quy về việc đăng ký học các học phần thuộc chương trình trao đổi sinh viên của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm học tập

– Thời gian: 03 tuần (dự kiến từ ngày 15/7/2024 đến 31/7/2024)

– Địa điểm học: Phân hiệu ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Số 01B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

2. Chương trình học tập

Sinh viên sẽ học 02 học phần thuộc ngành/nhóm ngành chính. Cụ thể như sau:

Ngành/ Nhóm ngành chính

Học phần 1 ( 3 tín chỉ)

Học phần 2 (3 tín chỉ)

Thương mại điện tử Digital Marketing Công nghệ Thương mại điện tử
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị quan hệ khách hàng Quản trị du lịch
Kinh doanh nông nghiệp Dự án kinh doanh nông nghiệp Quản trị chiến lược toàn cầu

3. Quy trình thực hiện

– Sinh viên đăng ký trực tuyến theo thông báo của Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh qua link: https://es.ueh.edu.vn/dichvu/chitiet/10198

– Thời gian sinh viên đăng ký trước ngày 30/6/2024.

Mức học phí: 595.000 đồng/tín chỉ.

Sinh viên tìm hiểu thêm cụ thể chương trình ở các file đính kèm sau: