1. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

–  Sinh viên đại học hệ chính quy đã hoàn thành kỳ thứ nhất trở lên tại các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc của Đại học Huế.

– Tại thời điểm đăng ký, sinh viên phải đáp ứng 01 trong 02 điều kiện sau:

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

–  Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất.

  1. Các ngành tuyển sinh
TT Tên ngành tuyển sinh TT Tên ngành tuyển sinh
1 Kinh tế 8 Kinh doanh thương mại
2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 9 Thương mại điện tử
3 Kinh tế quốc tế 10 Quản trị kinh doanh
4 Kế toán 11 Marketing
5 Kiểm toán 12 Quản trị nhân lực
6 Hệ thống thông tin quản lý 13 Tài chính – Ngân hàng
7 Thống kê kinh tế 14 Kinh tế chính trị
  1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Đơn đăng ký học chương trình thứ hai.

Sơ yếu lý lịch.

– Bảng điểm tích lũy của chương trình đào tạo thứ nhất tại thời điểm đăng ký học do trường mà sinh viên đang học tập cấp.

– Sinh viên đăng ký trực tuyến tại link https://forms.gle/kdq4EBae5VTvcj7A7

  1. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian: Từ 13/01 đến 20/02/2021

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Trường ĐH Kinh tế (99 Hồ Đắc Di, TP. Huế). Điện thoại: 0234.3883.951. Hotline: 0888.800.498       Email: daotao@hce.edu.vn.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH