MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ: DHK

MÃ NGÀNH: 7620115

CHỈ TIÊU: 40

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH MỖI KỲ: 4 triệu

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)
.
CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
– Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực NN&PTNT như Bộ/Sở NN&PTNT, Phòng Nông nghiệp,…
– Các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản
– Các chương trình dự án về NN&PTNT
– Các trung tâm, viện nghiên cứu kinh tế hoặc giảng dạy ở các trường đại học
– Tự khởi nghiệp
– Tiếp tục học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 0234 3 883951
Website: tuyensinh.hce.edu.vn
Email: tuyensinh@hce.edu.vn