MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ: DHK

MÃ NGÀNH: 7340405

CHỈ TIÊU: 60

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH MỖI KỲ: 4.8 triệu

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); C15 (Toán, Văn, KHXH)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
– Chuyên viên xử lý, phân tích số liệu
– Giám đốc phát triển kinh doanh
– Quản lý dự án
– Cố vấn giải pháp kinh doanh
– Chuyên viên phân tích kinh doanh
– Giám đốc thông tin
– Chuyên viên thiết kế website
– Chuyên viên quản trị hệ thống thông tin
– Trưởng phòng hệ thống thông tin
– Chuyên viên quản trị bảo mật
– Chuyên viên kiểm toán thông tin
– Sản xuất công nghệ số

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 0234 3 883951
Website: tuyensinh.hce.edu.vn
Email: tuyensinh@hce.edu.vn