MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ: DHK

Hệ thống thông tin quản lý, gồm 02 chuyên ngành:Tin học kinh tế; Phân tích dữ liệu kinh doanh.

MÃ NGÀNH: 7340405

CHỈ TIÊU: 80 (Xét tuyển thẳng theo QC tuyển sinh: 02; Điểm thi THPT: 55; Kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP. HCM tổ chức: 15; Tuyển sinh riêng theo Đề án của CSĐT: 08)

HỌC PHÍ NĂM HỌC 2024-2025: 8,3 triệu/kỳ

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH

– Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh doanh, chuyên viên công nghệ phân tích dữ liệu, chuyên viên thiết kế và quản lý cấu trúc dữ liệu, chuyên viên lập trình phân tích dữ liệu, chuyên viên tư vấn phân tích kinh doanh, cán bộ quản lý phân tích dữ liệu, cán bộ quản lý kinh doanh, chuyên viên chiến lược kinh doanh, chuyên viên nghiên cứu và phân tích thị trường trong các tổ chức, doanh nghiệp.

– Chuyên viên phân tích dữ liệu và hoạch định chính sách kinh tế tại các cơ quan quản lý của Nhà nước về lĩnh vực thống kê, phân tích và dự báo thuộc các Bộ/ Ban/ Ngành hay các Viện nghiên cứu;

– Chuyên viên thu thập, xử lý dữ liệu có cấu trúc từ các nguồn dữ liệu khác nhau cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu thị trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Nghiên cứu viên và giảng viên giảng dạy về khoa học dữ liệu tại các cơ sở giáo dục đại học hay Viện nghiên cứu;

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH TIN HỌC KINH TẾ

 Các bộ phận ứng dụng tin học trong các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế và thành phần kinh tế; các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế – xã hội, …

– Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài với các vị trí công việc điển hình như: Lập trình ứng dụng; Quản trị mạng; Quản trị cơ sở dữ liệu; Phân tích nghiệp vụ; Thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin; Quản lý dự án hệ thống thông tin.

– Chuyên gia tư vấn về hệ thống thông tin quản lý cho các tổ chức kinh tế – xã hội về các vấn đề như hoạch dịnh và lập kế hoạch hệ thống thông tin quản lý, quản trị các nguồn lực thông tin…;

– Cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản lý, chuyên gia hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức kinh doanh và cung ứng các giải pháp hệ thống thông tin quản lý;

– Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối kinh tế, quản trị kinh doanh, học viên hoặc chuyên viên nghiên cứu về hệ thống thông tin quản lý trong các viện nghiên cứu (sau khi được đào tạo thêm bậc sau đại học).Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 088 880 04 98
Website: tuyensinh.hce.edu.vn hoặc daihockinhtehue.com
Email: tuyensinh@hce.edu.vn