MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ: DHK

MÃ NGÀNH: 7310101CL

CHỈ TIÊU: 30

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH MỖI KỲ: 6 triệu

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN)

5 ƯU ĐIỂM CHÍNH CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHẤT LƯỢNG CAO
1. Chương trình đào tạo: được xây dựng và phát triển dựa trên chương trình đào tạo ngành tương ứng của các trường đại học tiên tiến trên thế giới.
2. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giảng dạy bao gồm GV có trình độ cao của trường Đại học Kinh tế, Giảng viên thỉnh giảng nước ngoài.
3. Được tiếp cận thực tiễn tại các tổ chức, doanh nghiệp và được giảng viên thỉnh giảng từ các đơn vị đó trực tiếp giảng dạy.
4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt và Tiếng Anh, hơn 30% các học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh.
5. Cơ hội học tập nước ngoài qua các chương trình trao đổi (từ 1 học kỳ đến 1 năm), thực tập ngắn hạn tại nước ngoài theo các chương trình trao đổi giữa nhà trường và các đối tác nước ngoài.

CƠ HỘI VIỆC LÀM NGÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHẤT LƯỢNG CAO
– Cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư như Bộ/Sở/Phòng Kế hoạch – Đầu tư
– Cán bộ tại các viện nghiên cứu, quy hoạch phát triển, các tổ chức, chương trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển, phòng tài chính – kế hoạch
– Ban quản lý các dự án đầu tư, khu công nghiệp, khu kinh tế, các khu quy hoạch,…
– Quản lý, nhân viên tại các tập đoàn, doanh nghiệp; công ty tư vấn đầu tư, công ty liên doanh, hoặc công ty nước ngoài
– Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường liên quan đến kinh tế, kế hoạch và đầu tư
– Tự khởi nghiệp kinh doanh
– Học lên trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 0234 3 883951
Website: tuyensinh.hce.edu.vn
Email: tuyensinh@hce.edu.vn