MÃ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ: DHK

MÃ NGÀNH: 7903124

CHỈ TIÊU: 40

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH MỖI KỲ: 10-11.5 triệu

4 MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:
A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); A16 (Toán, Văn, KHTN

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN SONG NGÀNH KINH TẾ- TÀI CHÍNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC SYDNEY, AUSTRALIA
Với hệ thống kiến thức chất lượng cao và khả năng Tiếng Anh tốt, sinh viên tốt nghiệp Chương trình tiên tiến có thể làm việc trong các Doanh nghiệp, Công ty, Tổ chức trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế
Điện thoại: 0234 3 883951
Website: tuyensinh.hce.edu.vn
Email: tuyensinh@hce.edu.vn